Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Grupy parafialne

Rodziny Szensztackie

Ruch szensztacki założył ojciec Józef Kentenich, ze Zgromadzenia Pallotynów w Niemczech. Odznaczał się heroiczną wiarą w Opatrzność Bożą i wielka miłością do Maryi, którą czcił pod wezwaniem Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej. Z Jej pomocą i pod Jej opieką pragnął wychować apostołów miłujących Kościół i aktywnie włączających się w ewangelizację świata. W strukturach organizacyjnych ruchu są duchowni i świeccy, rodziny, matki, młodzież i dzieci. Rodziny Szensztackie to propozycja duchowej formacji małżeństw i całych rodzin, opartych o "przymierze miłości" z Maryją Matką Trzykroć Przedziwną.

Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

Caritas

Caritas jest kościelną instytucją charytatywną. Dlatego ważną jest formacja duchowa i religijna, dzięki której pracownicy będą w pełni utożsamiali się z misją i stylem działania Caritas i traktowali swą pracę dla ubogich i potrzebujących wsparcia jako posługę i świadectwo miłosiernej miłości Boga. 

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani.

Eucharystyczny Ruch Młodych

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem - Hostią. Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni. Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował. Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant to ten, który służy Panu Jezusowi podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw. Bliskość ołtarza, złożone ręce, komża – to wszystko sprawia, że pobyt w kościele daje wiele radości i szczęścia. Ministrant jest bliżej Chrystusa niż wszyscy obecni w świątyni. Podczas rozdawania Komunii św. Pan Jezus w okruszku chleba upada na patenę trzymaną przez ministranta – wtedy Go dotyka, osłania, jest tak bardzo blisko Niego.

Życie każdego dobrego ministranta polega na pobożnym uczestnictwie w Mszach Świętych według ustalonego planu, a także na spotykaniu się na zbiórkach, wspólnych wyjściach i wyjazdach, rekolekcjach oraz na innych atrakcyjnie spędzanych chwilach.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszeniu Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem "służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie".

Chór Parafialny "Ad Astra"

Chór jest grupą ludzi lubiących i cieszących śpiewem zespołowym. Ze śpiewu płynie nie tylko zdrowie fizyczne ale i psychiczne. Śpiewanie dodaje poczucie szczęścia, obniża stres, wzmacnia układ odpornościowy organizmu. Wystarczy godzina. Johann Wolfgang von Goethe napisał:"Gdy słyszysz śpiew - tam wejdź, tam dobre serca ludzie mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają".

Chór parafialny to wspólnota ludzi, których łączy śpiew i poprzez tą formę wyrazu chęć wychwalania Boga - naszego Stwórcy i Zbawiciela, przede wszystkim podczas cotygodniowej liturgii mszy świętej niedzielnej a także podczas różnych występów i koncertów. A w myśl słów św. Augustyna, że "kto śpiewa ten dwa razy się modli" chórzyści są rzeczywiście szczęśliwcami.

Wszystkich tych, którym muzyka liturgiczna leży na sercu i ma chęć, aby chwalić Pana swoim śpiewem zapraszam do kontaktu z Panem Piotrem Pendzichem - organistą naszej parafii mariackiej pod numerem telefonu 609 809 747.

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk