Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Historia Kościoła Mariackiego w Słupsku

1288 /?/ - Książę gdański Mszczuj II - prawdopodobne rozpoczęcie budowy kościoła murowanego per analogiam do lat 1276 i 1280 - kościół św. Mikołaja, klasztor Norbertanek, kościół podominikański św. Jacka - 1278;

1311 /?/ - Przekazanie kościoła farnego wraz z 4 łanami ziemi przez margrabiów brandenburskich - Waldemara i Jana, pod patronat opata z Białegobuku k/Trzebiatowa oraz ówczesnemu klasztorowi żeńskiemu;

1350 /?/ - Prawdopodobna odbudowa po zniszczeniach lub rozbudowa istniejących wcześniej elementów np.: prezbiterium, powiększenie kościoła;

1476 - Pożar miasta, prawdopodobnie także zniszczony kościół farny, potem odbudowa z wyraźnym powiększeniem, od strony północnej dobudowany rząd kaplic;

1480-1495 /?/ - Fundacja kolejnych wikariuszy - nawy boczne wraz z kaplicami przykryto osobnymi dachami, prawdopodobne wzniesienie dwu przywieżowych kaplic;

1525 - Zakrystia od strony północnej prezbiterium;

1535 - Połączenie kościoła parafialnego i klasztornego;

1590-1596 /?/ - Prace budowlane w kaplicy Wuffenów - sklepienia krzyżowe

1668 - Rozbiórka hełmu na wieży zachodniej - nowy hełm w formie barokowej wg mistrza Eliasza GIDOLE;

1690 - Likwidacja szczytów kaplic bocznych nawy północnej

1704 - Odbudowa hełmu zniszczonego przez burzę - mistrz Abraham TASCHE, Marcin DENDELLER - włożenie do głowicy wieży nowego dokumentu wraz ze starym z roku 1668;

1764-1765 - Drugi dzwon wykonany przez Gerarda BÖMUNINGH`A;

1772 - Nowe pokrycie dachu kościoła;

1779 - Naprawa wieży i zbudowanie od nowa galerii przy hełmie;

1799 - Trzeci dzwon - przez Johanna MAHE`A ze Szczecina;

1803 - Rozbiórka całkowita kaplic od strony północnej, reperacja dachu nawy północnej, filary;

1853 - Przez superintendenta SCHNEIDERA - wielka przebudowa kościoła:

  • likwidacja kaplic przy wieży zachodniej 
  • odsłonięcie arkad łączących wieżę z kaplicami 
  • zamurowanie przejścia z tych kaplic do naw bocznych;

1858-1869 - Restauracja i przebudowa wg dokumentacji i kosztorysu inspektora budowlanego DEUTSCHMANN z Lanenburgu, z uwagami konserwatora pruskiego von QUASTA, radny budowniczy Fryderyk STĂśLER, kierownik budowy - architekt HOLTZ, od roku 1859 - inżynier BUCHTERKIRCH

  • gruntowna przebudowa wnętrza
  • przeniesienie chóru organowego zza ołtarza pod wieżę zachodnią
  • z tego okresu detale neogotyckie
  • szczyty naw bocznych;

1860 - Uroczysta konsekracja odrestaurowanego kościoła Najświętszej Maryi Panny

1939-1945 - II wojna światowa - poważne uszkodzenia, uszkodzony dach, wypalone wnętrze, hełm wieży zachodniej spalony;

1946 - Przykrycie korpusu kościoła nowym dachem o mniejszym spadku, tynkowanie, bielenie ścian, nakrycie wieży zachodniej dachem namiotowym /czterospadowym/

1949 - Utworzenie empory dla organów i chóru

1995-1996 - Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną , prezbiterium, nawy boczne, wraz z obróbkami blacharskimi, rynny i rury spustowe /blacha miedziana/; naprawa więźby dachowej i zabezpieczenie drewna środkami przeciwpożarowymi i przeciwgrzybowymi konstrukcji drewnianych. Roboty wykonała firma FCB - W. Jopek - Bytom

2003- 2004 - Odbudowa kościelnej wieży

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk