Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Eucharystia

Eucharystia bowiem stanowi centrum życia Kościoła, jest Sakramentem sakramentów (Wielkim Sakramentem). Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”, „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus”.

„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go:

  • Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu.
  • Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem.
  • Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana.
  • Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i włącza w nią ofiarę Kościoła.
  • Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy tworzyli z Nim jedno ciało.
Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk