Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania należy do tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego (są nimi: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia, które stanowią fundament całego życia chrześcijańskiego). Przez nie i dzięki nim chrześcijanin obdarzony konkretnymi łaskami Chrystusa, w coraz większym stopniu osiąga pełnię życia chrześcijańskiego - skarby nowego życia dziecka Bożego i postęp w doskonałej miłości.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Do sakramentu bierzmowania w trybie zwyczajnym przygotowuje się młodzież od kl. 8 szkoły podstawowej.

Zapisy młodzieży w obecności rodziców odbywają się w ogłoszonych wcześniej terminach.  sprawach bierzmowania zgłaszamy się do ks. odpowiedzialnego za przygotowania.

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk