Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Aktualności zobacz wszystkie aktualności

 

DATA

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI RODZIN Z ULIC:

4 stycznia - poniedziałek

NIEMCEWICZA,    PRUSA

5 stycznia - wtorek

POPRZECZNA,   LEGNICKA,   CECORSKA,   CHOCIMSKA, WIENIAWSKIEGO,   POLNA,   WROCŁAWSKA,   MIEDZIANA,   ZŁOTA,  ŻELAZNA, RZEMIEŚLNICZA, POMORSKA,   ORKANA,  REYMONTA

7 stycznia – czwartek

PRZEMYSŁOWA,  KOPERNIKA,  WYSPIAŃSKIEGO

8 stycznia – piątek

DŁUGA,   JARACZA,   KILIŃSKIEGO,  OGRODOWA

9 stycznia – sobota

ŻEROMSKIEGO,   PL. BRONIEWSKIEGO,   FILMOWA,   NOWOBRAMSKA,  PONIATOWSKIEGO

11 stycznia - poniedziałek

KOŁŁĄTAJA,   STARY RYNEK,  PIEKIEŁKO

12 stycznia – wtorek

PODCHORĄŻYCH,   TRAMWAJOWA,   CIEŚLIKÓW,   SIENKIEWICZA, ŚWIĘTOPEŁKA,   PŁOWIECKA,   SŁOWACKIEGO, WOLNOŚCI

13 stycznia – środa

WOJSKA POLSKIEGO, MURARSKA,   KRASIŃSKIEGO

14 stycznia – czwartek

MORCINKA,   ZAMENHOFA,  KONOPNICKIEJ,    PL. ZWYCIĘSTWA,    ŁAJMING

15 stycznia – piątek

GRODZKA,    KOWALSKA, PORTOWA,  BORCHARDTA,  WIELICKA,  ORZESZKOWEJ, BAŁTYCKA

16 stycznia – sobota

KASPROWICZA,   WITA STWOSZA, WILEŃSKA           

18 stycznia – poniedziałek

DEOTYMY,   PL. DĄBROWSKIEGO,   STARZYŃSKIEGO, TUWIMA

19 stycznia - wtorek

SYGIETYŃSKIEGO,   MIKOŁAJSKA,   JAGIEŁŁY,   WARYŃSKIEGO,   BEMA

20 stycznia – środa

STASZICA,   SOLSKIEGO,   NIEDZIAŁKOWSKIEGO

21 stycznia – czwartek

MAŁACHOWSKIEGO,  ŁUKASIEWICZA,  FRANCESCO NULLO

22 stycznia - piątek

PADEREWSKIEGO, MOSTNIKA

23 stycznia - sobota

MICKIEWICZA, TEATRALNA, WANDY  

 


 

Plan Mszy Świętych za Parafian - Kolęda 2021rok

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ EUCHARYSTIĘ W WYZNACZONYM

DNIU O GODZ. 9.00 LUB 17.00

 

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI RODZIN Z ULIC:

 

4 stycznia - poniedziałek - NIEMCEWICZA,    PRUSA

5 stycznia - wtorek - POPRZECZNA,   LEGNICKA,   CECORSKA,   CHOCIMSKA,
                                   WIENIAWSKIEGO,   POLNA,   WROCŁAWSKA,
  MIEDZIANA,  ZŁOTA,  
                                   ŻELAZNA, RZEMIEŚLNICZA,
POMORSKA,   ORKANA, REYMONTA

7 stycznia – czwartek - PRZEMYSŁOWA,  KOPERNIKA,  WYSPIAŃSKIEGO

8 stycznia – piątek - DŁUGA,   JARACZA,   KILIŃSKIEGO,  OGRODOWA

9 stycznia – sobota - ŻEROMSKIEGO,   PL. BRONIEWSKIEGO, NOWOBRAMSKA,  
                                   PONIATOWSKIEGO,   FILMOWA

11 stycznia – poniedziałek - KOŁŁĄTAJA,   STARY RYNEK,  PIEKIEŁKO

12 stycznia – wtorek - PODCHORĄŻYCH,   TRAMWAJOWA,   CIEŚLIKÓW,   SIENKIEWICZA,
                                    ŚWIĘTOPEŁKA,   PŁOWIECKA,   SŁOWACKIEGO, WOLNOŚCI

13 stycznia – środa - WOJSKA POLSKIEGO, MURARSKA,   KRASIŃSKIEGO

14 stycznia – czwartek - MORCINKA,   ZAMENHOFA,  KONOPNICKIEJ,    PL. ZWYCIĘSTWA,                                   ŁAJMING

15 stycznia – piątek - GRODZKA,    KOWALSKA, PORTOWA,  BORCHARDTA,  WIELICKA,  
                                   ORZESZKOWEJ, BAŁTYCKA

16 stycznia – sobota - KASPROWICZA,   WITA STWOSZA, WILEŃSKA           

18 stycznia – poniedziałek - DEOTYMY,   PL. DĄBROWSKIEGO,   STARZYŃSKIEGO, TUWIMA

19 stycznia – wtorek - SYGIETYŃSKIEGO,   MIKOŁAJSKA,   JAGIEŁŁY,   WARYŃSKIEGO,   
                                   BEMA

20 stycznia – środa - STASZICA,   SOLSKIEGO,   NIEDZIAŁKOWSKIEGO

21 stycznia – czwartek - MAŁACHOWSKIEGO,  ŁUKASIEWICZA,  FRANCESCO NULLO

22 stycznia – piątek - PADEREWSKIEGO, MOSTNIKA

23 stycznia – sobota - MICKIEWICZA, TEATRALNA, WANDY  


Drodzy Parafianie !

Przed nami wizyta duszpasterska tzw. Kolęda, która z wiadomych powodów nie może się odbyć w formie tradycyjnej. W tym roku chcemy Wam, Wasi Duszpasterze zaproponować
3 warianty tegorocznej kolędy. Każdy z Was niech dokona wyboru w absolutnej wolności, bez żadnego nalegania i nacisku. Niech nikt nie poczuje się dyskryminowany, że odczuwa naturalny lęk przed chorobą. Wybór któregoś z poniższych wariantów będzie przez nas, duszpasterzy, zrozumiały i całkowicie zaakceptowany.

WARIANT 1. SPOTKANIE KOLĘDOWE RODZIN POSZCZEGÓLNYCH ULIC
                                NA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

Podczas Mszy Świętej będziemy modlić się za Wasze domy i Rodziny. Następnie błogosławieństwo Was i Waszych Domów i rozdanie tradycyjnych obrazków kolędowych oraz modlitwy do wykorzystania w domu. W kościele będzie przygotowana święcona woda, którą otrzymacie, aby po powrocie do domu pokropić nią Wasze domy lub mieszkania. A podczas rodzinnej modlitwy spłynie na Was otrzymane w kościele błogosławieństwo na Nowy Rok. Zewnętrznym znakiem będzie umieszczenie symbolicznego napisu K+M+B 2021 na drzwiach wejściowych. Przy okazji kolędy Wierni przekazują ofiarę na ręce kapłana. Jesteśmy Wam zawsze wdzięczni za każdą formę wsparcia naszej parafii zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii. Przy okazji naszego spotkania w kościele również będzie można taką ofiarę przekazać na utrzymanie
i konieczne prace przy naszej świątyni. Harmonogram Mszy Świętych kolędowych jest umieszczony przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej naszej parafii:
                                                  www.mariacka.slupsk.pl

WARIANT 2. KOLĘDA W DOMU NA WYRAŹNE ZAPROSZENIE RODZINY

Jeśli Rodzina uzna, że spotkanie z kapłanem w domu powinno się odbyć normalnie, prosimy o wypełnienie specjalnego zaproszenia i przekazanie go w kancelarii lub w zakrystii. Zaproszenie można albo wydrukować ze strony internetowej albo zabrać je ze stolika przy wyjściu z kościoła. Zaproszenia przekazywane ustnie, SMSem lub mailem nie będą mogły być honorowane. Jako duszpasterze musimy mieć wyraźny dokument podpisany przez Rodzinę
w razie kontroli ze strony władz sanitarnych.

WARIANT 3. KOLĘDY W TYM ROKU W NASZYM DOMU NIE BĘDZIE

Jeśli Rodzina uzna, że spotkanie z kapłanem w domu i spotkanie w kościele rodzi uzasadniony lęk i obawę przed zarażeniem prosimy, ze spokojnym sumieniem bez żadnych wyrzutów sumienia podjąć taką decyzję. Jest to absolutnie zrozumiałe i akceptowane.

 

Przypominamy, że wszystkie Msze Święte i Nabożeństwa z naszej światyni są transmitowane przez kanał You Tube, abyśmy w naszych domach mogli łączyć się duchowo
z naszą parafią. 

Wasi Duszpasterze

Kolęda w roku 2020/2021

W odpowiednim dla rodziny dniu i czasie, rodzina gromadzi się przy stole nakrytym biały obrusem, na którym znajduje się krzyż, świeca, woda święcona, kropidło.

Osoba przewodnicząca :

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W. Amen

Akt pokuty

Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy:

 - Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

 - Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

 - Panie Synu Jednorodzony Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu Chryste, Ty wstąpiłeś do domu Zacheusza, przybądź i do nas z błogosławieństwem Swoim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

Posłuchajmy słów Pisma Świętego z Ewangelii św. Łukasza:

       Jezus poszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”. (Łk 19,1-10)

Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na ziemię, aby zamieszkać wśród nas ludzi. Uświęciłeś dom rodzinny w Nazarecie. Wspomagaj i to mieszkanie.

 - Pozostań w naszej rodzinie i wspieraj ją przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Panie.

 - Niech wszyscy domownicy codziennie doświadczają Twojej obecności i pomocy. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Panie.

 - Daj Panie wszystkim domownikom zdrowie ciała i duszy. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nasz Panie.

 - Bądź, Panie,  dla tej rodziny mocą i oparciem w trudnościach i doświadczeniach życiowych. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Panie.

 - Pomóż nam wszystkim zwyciężać zło dobrem i być otwartymi na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Panie.

 - Chorym osobom naszej rodziny przywróć zdrowie, a zmarłych obdarz radością Twojego Królestwa. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Panie

Dobry i miłosierny Boże, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwach, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj nasza wiarę, a w smutku i cierpieniu daj nam ufna nadzieję. Spraw abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Podziękujmy Panu Bogu za wszystko co wydarzyło się w naszym życiu i prośmy o opiekę o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców, dla mieszkania i dla wszystkich bliskich naszemu sercu słowami których nas nauczył Jezus Chrystus:

 - Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Najlepszy nasz Ojcze, miej w opiece to mieszkanie, strzeż wszystkich wchodzących i wychodzących, obdarz ich swoja radością i pokojem.

Niech to mieszkanie i wszystkich w nim mieszkających błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn + i Duch Święty.

W. Amen

Kropi się mieszkanie wodą święco0ną.

Można ucałować Krzyż, znak naszej wiary.

Na zakończenie można odmówić Zdrowaś Maryjo…

lub

Tajemnicę Różańca Radosną: Narodzenie Pana Jezusa (Ojcze nasz , 10 Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …)

Zachęcamy do wspólnego śpiewania kolęd.

 

Kapłani parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku, życzą wszelkiego błogosławieństwa i pokoju, wiele powodów do radowi i zdrowia .

 

W intencjach Rodzin naszej parafii zostaną odprawione Msze święte według planu o godz. 9.oo i 17.oo.

 Na Msze święte serdecznie zapraszamy.

 

Na kolędę z kapłanem, jeśli jest takie życzenie, można umówić się indywidualnie.

 

 

ogloszenie_projekt_3.jpg

 

Link do strony projektu: http://www.nsj.slupsk.pl/remont_index.htmll

Strona internetowa w wersji dla niedowidzących:

http://nsj.slupsk.pl/niedowidzacy_mariacki.html

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk