Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Aktualności zobacz wszystkie aktualności

baner_Ue.jpg

 

Parafia Mariacka oraz Parafia NSJ w Słupsku realizują projekt "Restauracja
Kościoła Mariackiego i
Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego
Szlaku Jakubowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".
Strona internetowa realizowanego projektu:
http://www.nsj.slupsk.pl/remont_index.html .

 

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk