Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Chrzest

Znaczenie Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania,  Chrzest jest sakramentem odrodzenia.

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.

Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa: Żydom bojącym się Boga i poganom. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom”.

Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony. 

Celem przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego należy w odpowiednio  wcześniejszym terminie zgłosić się do kancelarii parafialnej. Chrzest w naszej parafii udzielany jest podczas Mszy Świętej (w II niedzielę miesiąca o godz. 1300 oraz z IV sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 1800)

Niezbędne dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Dane nt. rodziców (dokument tożsamości, informacja o zawartym sakramencie małżeństwa)
  3. Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych o dopuszczeniu ich do godności rodzica chrzestnego  

Chrzestni (warunki wynikające z Kodeksu Prawa Kanonicznego):

  1. Ukończony szesnasty rok życia
  2. Czynne życie religijne (jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą)
  3. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  4. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest 

Przygotowanie do chrztu:

Zarówno rodzice, jak i chrzestni zobowiązani są do udziału w katechezie przygotowującej ich do pełnienia roli wychowawcy swojego dziecka w wierze, a także godności rodzica chrzestnego.

Spotkanie to ma miejsce w ostatni piątek (przed dniem planowanego chrztu) w kościele parafialnym po wieczornej Mszy Świętej, tj. ok. godz. 1845

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk