Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Ogłoszenia duszpasterskie

 https://www.youtube.com/channel/UCqlNgH9jYyli_9EWrQkWBig/live

 LINK DO TRANSMISJI MSZY ŚWIETEJ NA ZYWO

OGŁOSZENIA        DUSZPASTERSKIE

05 kwietnia 2020-NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ

 

Zgodnie z zarządzeniem, liturgia w kościele jest sprawowana przy zamkniętych drzwiach. W liturgii uczestniczymy w sposób duchowy i zachęcamy do łączności poprzez transmisję internetową dostępną z naszej strony internetowej: słupsk parafia mariacka.

Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa – Msze św. transmitowane będą o g. 18,oo.

Zgodnie z prośbą Ks. Bpa Ordynariusza LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO będzie sprawowana w całej diecezji o tej samej porze, zjednoczeni na modlitwie:

WIELKI CZWARTEK i WIELKI PIĄTEK o godz. 19.oo

WIELKA SOBOTA – o godz. 21.oo

 

2.WIELKI CZWARTEK – Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.  Godz. 19.oo

 

3.WIELKI  PIĄTEK – Dzień Męki Pańskiej. Zachęcamy do internetowej adoracji  Najśw. Sakramentu od godz. 9.oo. Jest możliwość adoracji w kościele pod bezwzględnym warunkiem, aby ilość osób w kościele nie przekraczała 5 osób.

Zapraszamy do uczestniczenia w sposób duchowy przez transmisję internetową  i transmisje w telewizji na KANALE 6 na:

 - Drogę Krzyżową o godz. 15.00

 - Liturgię Wielkiego Piątku na godz.19.00. Adoracja P. Jezusa do godz. 22.oo.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Tradycyjny post zachowujemy także w Wielką Sobotę.

Zachęcamy do wyeksponowania (podobnie jak w czasie kolędy)i oddania czci KRZYŻOWI przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Można tak uzyskać odpust zupełny.

 

4.WIELKA SOBOTA – internetowa adoracja przy Najświętszego Sakramentu od godz. 900

 W kościele nie będzie poświęcenia pokarmów.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy i poświęcenia pokarmów w domach przed rodzinnym świątecznym śniadaniem. Tekst modlitwy jest na stronie internetowej.  Można też pobrać przed kościołem.

Liturgia rozpoczyna się o  godz. 21.oo poświeceniem ognia, zapalenia Paschału. Następnie śpiew ORĘDZIA Paschalnego, rozbudowana Liturgia Słowa przypominająca Historię Zbawienia. Na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalamy gromnice i Eucharystia.

Liturgia będzie transmitowana droga internetową. Podczas liturgii można postawić na stole krzyż i zapalić świece.

 

5.NIEDZIELA WIELKANOCNA – Transmisje internetowe: pierwsza Msza św. godz. 6.OO.  a później tak jak w każdą niedzielę.

 

6.  GORZKIE ŻALE - transmisja internetowa -  dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00.

 

7.Na naszej stronie internetowej jest tekst modlitwy przy przyjęciu Komunii Duchowej.

Sakrament POKUTY:

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania z Bogiem. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

 

8.Składamy serdeczne podziękowania za ofiary przesyłane na konto na koszta związane z funkcjonowanie parafii.

9.W minionym tygodniu do wieczności odeszli: +Artur JAWORSKI l.47, +Mirosław POSKROBKO l.59, + Radosław KULCZYK l. 37,  +Maria WERKUN  l.80. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Komunia Duchowa

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go

 

I przyjdziemy do Niego i będziemy u niego przebywać (J 14, 23).

 

Kiedy człowiek wierzący najpełniej łączy się z Chrystusem, swoim ukochanym Mistrzem i Nauczycielem i Jego przebłagalną Ofiarą krzyżową? Wtedy, gdy przyjmuje Komunię św. Wyraz Komunia pochodzi z łaciny. Po łacinie słowo communio znaczy „zjednoczenie”, „połączenie”, „więź”.

 

Kiedy przystępujemy do Komunii św., wtedy dokonuje się nasze communio, nasze zjednoczenie z Panem Bogiem. Odrobina Bożego Chleba, w której mieszka żywy Chrystus, staje się mostem łączącym z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Poprzez Komunię przechodzimy na stronę Pana Boga. Dlatego każda Msza św. i każde przyjęcie Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM, bo jednoczymy się wtedy z naszym Stwórcą, Panem i Zbawicielem.

 

Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie przyjść na Mszę do kościoła i zjednoczyć się z Panem Bogiem. Niestety, ludzie chorzy i starsi, jeśli nie wychodzą z domu, nie mają takiej możliwości. Czekają na pierwszy piątek miesiąca, kiedy kapłan z parafii przynosi im Pana Jezusa. Raz na miesiąc mogą połączyć się sakramentalnie z Chrystusem! A przez pozostałe dni miesiąca? Czy mają żyć tylko tęsknotą i oczekiwaniem? Absolutnie nie! Kościół uczy nas o Komunii duchowej. Komunii pragnienia.

 

Nawet nie wychodząc z mieszkania i kręcąc się jedynie po pokoju albo leżąc w łóżku można każdego dnia (a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia) przyklęknąć w duchu przed tabernakulum, kryjącym w sobie Jezusa Eucharystycznego i wyznać Mu swoją nędzę, poprosić Go o nawiedzenie i połączyć się z Nim przez żywą wiarę, gorącą miłość i wielkie pragnienie.

 

Najważniejszy w Komunii duchowej jest akt doskonałej miłości Boga, ponieważ ten, kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim (l J 4,16). Kiedy trwamy w miłości, trwamy w Bogu. A wtedy możemy przyjść blisko Jezusa, usiąść Mu jak dziecko na kolanach, przytulić się do Niego i opowiedzieć o swojej samotności, chorobie czy niezrozumieniu przez najbliższych. Chrystus nie pozostawi bez odpowiedzi tych chwil pełnych tęsknoty. Przyjdzie z obfitą łaską w Komunii duchowej.

 

Jak zaprosić Pana Jezusa do siebie? Można mówić do Niego własnymi słowami, można też skorzystać z podanej tutaj modlitwy.

 

Ks. Piotr Ostański

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

MODLITWA KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ : Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.

 

Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

 

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych... Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

W ramach obrzędu Komunii św. – należy odmówić wybraną modlitwę  komunii duchowej:

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.

Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę z miłością Matki Najświętszej i z gorliwością świętych...

Albo

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Albo

JEZU MÓJ WIERZĘ, ŻE JESTEŚ PRAWDZIWIE OBECNY W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.

KOCHAM CIĘ NADE WSZYSTKO I PRAGNĘ GORĄCO PRZYJĄĆ CIĘ DUCHOWO. ZAWITAJ DUCHOWO DO MEGO SERCA.

JAKO JUŻ PRZYBYŁEŚ WITAM - CIĘ I JEDNOCZĘ SIĘ ŚCIŚLE Z TOBĄ. NIE POZWÓL MI ODDALIĆ SIĘ OD CIEBIE.

OJCZE PRZEDWIECZNY OFIARUJĘ CI CIAŁO I KREW PRZENAJŚWIĘTSZĄ NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

ZA GRZECHY MOJE, ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE, ZA POTRZEBY KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO ORAZ O ODDALENIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

 

Komunia duchowa

 

 

Kiedy ci w trudnych i zawiłych okolicznościach potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim zadaniom, przeciw którym buntuje się twe wrodzone lenistwo lub zwykła małoduszność, to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Nie zawsze możesz przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy:

Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!

Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”. Czcigodną siostrę Agatę od Krzyża, Trzeciego Zakonu św. Dominika, Pan Jezus sam nauczył przyjmowania komunii duchowej, która polega na łączeniu się z Nim myślą i sercem. Odprawiała to ćwiczenie z tak miłosnym uczuciem, iż jej się zdawało, że nie swoim, lecz Sercem Jezusa oddycha. Św. Sobór Trydencki pochwala zwyczaj przyjmowania komunii duchownej i wiernych do niej zachęca. Pan Jezus pokazał się raz siostrze Pauli Maresca, załozycielce klasztoru Sióstr św. Katarzyny Seneńskiej w Neapolu i pokazał jej dwa kielichy, jeden złoty, a drugi srebrny, mówiąc: „W złotym kielichu składam Twoje Komunie sakramentalne, a w srebrnym duchowne”. Bł. Joannie od Krzyża powiedział Pan Jezus, iż przy każdej komunii duchownej daje jej prawie tak wielkie łaski, jak przy komunii sakramentalnej.
 
Ojciec Paweł Fabriz T.J. mówi, iż komunie duchowe w szczególniejszy sposób  usposabiają dusze do ogólnej komunii sakramentalnej. Dlatego to święci tak często duchowo się komunikowali. „Gdyby mnie mój spowiednik nie nauczył tego sposobu łączenia się z Chrystusem – mówiła bł. Angela od Krzyża – nie miałabym odwagi i siły do życia, bo tam ją głównie czerpię”. To też sto razy przez dobę przyjmowała Pana Jezusa. Do przyjmowania Pana Jezusa duchowo nie potrzeba ani się spowiadać, ani pościć, ani czasu wiele.
Widzisz więc, że ilekroć godnie i pobożnie przyjąłeś komunię duchową, tyle razy mógłbyś w spokoju ducha odejść z tego świata, aby tę ziemską i przemijającą komunię zamienić na niebieską i wiekuistą w oglądaniu Boga.

Nie zapominaj więc, że komunia duchowa jest także ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dokoła i do niego garnąć się nam jak najczęściej należy w czasie naszej znojnej pracy nad własnym zbawieniem. 

 

 

Msze święte na żywo z kościoła NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku będą  transmitowane w niedzielę od godz. 8.30 do 19.oo w dni powszednie o godz.18:00

 

Niech ten szczególny czas, kiedy zasłonięty jest nie tylko KRZYŻ, ale i drzwi świątyń i tabernakulum, pozwoli, aby szeroko otworzyły się nasze serca na Pana Boga i bliźniego.

A tęsknota za Panem Jezusem spotęguje miłość i radość wtedy gdy przyjdzie.

Z bólem kapłańskich serc – pozdrawiamy.

 

Bóg zapłać za ofiary wpłacane na konto.

02 1020 4649 0000 7502 0065 7627

 

 

 

BIURO PARAFIALNE

 

do odwołania czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 15.oo-16.oo i tylko w sprawach bardzo pilnych (POGRZEBY, WEZWANIA DO CHORYCH).

 

 W innym czasie prosimy o kontakt z księdzem dyżurnym  (dzwonek  na plebanii, lub telefonicznie 59 842 46 75)

 

 

 

http://www.diecezjakoszalin.pl/wielkitydzien2020

 

 
 
Bp Edward Dajczak zachęca wiernych świeckich do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej.
 
Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk