Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Ogłoszenia duszpasterskie

5 stycznia 2020

1.W dniu jutrzejszym - 6 stycznia  – uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI. Msze św. jak w każdą niedzielę.

W święto Trzech Króli, przed każdą Mszą św. wolontariusze Caritas będą rozprowadzali kadzidełka .Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy i pomoc ludziom ubogim i bezdomnym.Ofiara na tace przeznaczona jest na misje.

 

2. Zapraszamy na KONCERT KOLĘD  w wykonaniu słupskich chórów: Academia Musica, Pasjonata, Kantele i Chór Naszej Parafii w niedzielę 5 stycznia godz. 17.oo w naszym kościele.

 

3.SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI serdecznie zaprasza 6 stycznia 2020 na ORSZAK TRZECH KRÓLI.

Rozpoczęcie Mszą Świętą w kościele św. Maksymiliana w Słupsku o godz. 11.30, a następnie jasełka uliczne i radosny przemarsz w rytmie kolęd w towarzystwie Trzech Króli na koniach na Plac Zwycięstwa i wspólne kolędowanie na placu z zespołem „Yam Kinneret”. Serdecznie zapraszamy.

 

4.Kolęda w tym tygodniu od godz. 15.30:

7 stycznia – wtorek – ulice Podchorążych, Tramwajowa, Cieślików, Sienkiewicza, Świętopełka, Płowiecka, Słowackiego

8 stycznia – środa – ulica Wojska Polskiego

9 stycznia – czwartek – ulice: Morcinka, Zamenhofa

10 stycznia- piątek – ulice: Grodzka, Kowalska

11 stycznia – sobota – ulice: Od godz. 11.00   Kasprowicza, Wita Stwosza Od godz. 14.00  Wileńska           

5.Zmiana tajemnic Żywego Różańca w dzisiaj po Mszy o 13.00. Spotkanie opłatkowe Żywego Różańca również jutro po Mszy o 16.oo w salce.

 

6.RPSK organizuje wyjazd na spotkanie opłatkowe do Seminarium w Koszalinie. Wyjazd 26 stycznia, koszt 25 zł a zapisy w zakrystii.

 

7.Zapraszamy serdecznie na KONCERT ORGANOWY za tydzień , w niedzielę o godz. 17.00 w naszym kościele. Bardzo ciekawy program zostanie wykonany przez niezwykłego artystę z Warszawy, dr  Michała SZOSTAKA, który studiował grę na organach na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie a później podnosił swoje kwalifikacje na Papieskim Instytucie Ambrozjańskim w Mediolanie. Jako pierwszy i jedyny Polak należy do Królewskiego Towarzystwa Organistów a do stowarzyszenia organistów  w USA. Regularnie koncertuje w krajach Europy, Ameryki i Afryki. Program i więcej informacji na tablicy ogłoszeń i w Internecie. MSZA ŚW. O GODZ. 16.00 BĘDZIE ODPRAWIONA W INT. WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW ZBUDOWANEGO INSTR. ORGANOWEGO.

 

8.Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski Edward DAJCZAK od 30 lat (06.01.1990 r.), a Biskup Senior Paweł CIEŚLIK od 25 lat (06.01.1995 r.) pełnią swą biskupią posługę w Kościele. Obaj przyjęli sakrę w Rzymie z rąk papieża św. Jana Pawła II. Składając gratulacje naszym Biskupom, pamiętamy o nich w modlitwach. Życzymy opieki Matki Bożej, orędownictwa wszystkich Świętych, mocy Ducha Świętego, życzliwej obecności tych, wśród których Księża Biskupi żyją i pracują oraz radości na każdy kolejny dzień pełnienia biskupiej posługi dla dobra całego Kościoła. W koszalińskiej katedrze w dniu 06.01.2020 r. o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza św. z okazji 25-tej rocznicy święceń biskupich Biskupa Pawła Cieślika.

 

9.W minionym tygodniu odszedł do wieczności + Mariusz  KOTERBSKI  l.55. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

PLAN KOLĘDY

27 grudnia - piątek – ulica Niemcewicza

28 grudnia – sobota – ulice: Od godz. 11.00 -  Poprzeczna, Legnicka, Cecorska, Chocimska, Wieniawskiego, Polna, Wrocławska, Miedziana, Złota, Żelazna, Rzemieślnicza

Od godz. 15.00 - Pomorska, Orkana

30 grudnia –poniedziałek – ulica Przemysłowa

2 stycznia – czwartek – ulice: Długa, Jaracza , Kilińskiego

3 stycznia – piątek – ulice: Żeromskiego, Pl. Broniewskiego,  Filmowa, Nowobramska

4 stycznia – sobota – ulica Kołłątaja       Od 11.00 numery 25 do 47   ;   Od godz. 15.00 numery 1 do 24

7 stycznia – wtorek – ulice Podchorążych, Tramwajowa, Cieślików, Sienkiewicza, Świętopełka, Płowiecka, Słowackiego

8 stycznia – środa – ulica Wojska Polskiego

9 stycznia – czwartek – ulice: Morcinka, Zamenhofa

10 stycznia- piątek – ulice: Grodzka, Kowalska

11 stycznia – sobota – ulice: Od godz. 11.00   Kasprowicza, Wita Stwosza

Od godz. 14.00  Wileńska           

13 stycznia – poniedziałek – ulica Ogrodowa

14 stycznia – wtorek – ulica Wolności

15 stycznia – środa – ulica Poniatowskiego

16 stycznia-czwartek – ulice Murarska, Krasińskiego

17 stycznia– piątek – ulice: Konopnickiej, Pl. Zwycięstwa, Łajming

18 stycznia – sobota – ulice: Od godz. 11.00   Deotymy, Pl. Dąbrowskiego, Starzyńskiego

Od godz. 14.30  Tuwima

20 stycznia – poniedziałek – ulica Prusa

21 stycznia – wtorek – ulica Reymonta

22 stycznia – środa – ulica Kopernika

23 stycznia-czwartek – ulica Stary Rynek, Piekiełko

24 stycznia- piątek – ulica Wyspiańskiego

25 stycznia – sobota – ulice: Od godz. 11.00   Portowa, Borchardta, Wielicka, Orzeszkowej

 Od godz. 15.00  Bałtycka

27 stycznia–poniedziałek – ulice: Sygietyńskiego, Mikołajska, Jagiełły,

Waryńskiego, Bema

28 stycznia – wtorek – ulice: Staszica, Solskiego, Niedziałkowskiego

29 stycznia – środa – ulice: Małachowskiego, Łukasiewicza, Francesco Nullo

30 stycznia-czwartek – ulice: Paderewskiego, Wandy

31 stycznia –piątek – ulica Mostnika

1 luty – sobota – ulice: Od godz. 11.00 Mickiewicza  numery 37 do 60  i Teatralna  

Od godz. 15.00 Mickiewicza numery 1 do 36 

3 luty – poniedziałek - UZUPEŁNIENIA

 

Niedziela, 2020.01.12, godz. 17.00
KONCERT ORGANOWY
dr Michał Szostak
Kościół NMP Królowej Różańca Świętego
Słupsk, ul. Dominikańska 1
WYKONAWCA Dr Michał Szostak (ur. w 1980 r.) grę na organach studiował na Uni-wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego, natomiast improwizację organową – w Papieskim Instytucie Ambrozjańskim Muzyki Sakralnej (PIAMS) w Mediolanie w klasie maestro Davide Paleari. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich organizowanych na całym świecie, a dotyczą-cych problematyki wykonawczej utworów organowych, improwizacji organowej oraz muzyki liturgicznej. W 2019 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie gry na organach. Należy do towarzystwa The Royal College of Organists z siedzibą w Lon-dynie i jako pierwszy Polak otrzymał jego certyfikat. Jest także członkiem największego stowarzyszenia organistów w Stanach Zjednoczonych, The American Guild of Organists oraz The Organ Historical Society – zaj-mującego się badaniami naukowymi w zakresie instrumentów. Regularnie koncertuje w krajach Europy, Ameryki Północnej i Afryki. Prowadzi działalność edukacyjną w kraju i zagranicą. Napisał kilka ksią-żek organologicznych, m.in. „Licheńskie Organy na tle największych instrumentów Polski, Europy i świata”, a liczne artykuły naukowe publikuje w periodykach polskich i zagranicznych. W latach 2002-2011 był organistą kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes w Warszawie; w latach 2011-2018 organistą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym, gdzie grał na największych w Polsce organach (157/6M+P). W 2017 r. nagrał płytę „Ave Regina Caelorum” z improwizacjami, w 2018 r. kolejną – „Francuskie inspiracje: II połowa XIX wieku”; obie zarejestrowano na organach bazyliki licheńskiej. Więcej informacji na stronie www.michalszostak.org
Słupsk, Kościół NMP Królowej Różańca Świętego
Niedziela, 2020.01.12, godz. 17.00
PROGRAM
Fantazja G-dur (Pièce d’Orgue) Johann Sebastian Bach (1685-1750), BWV 572
Chorał z c.f. figurowanym („Adeste fideles”) improwizacja
Praeludium C-dur Johann Christoph Kellner (1736-1803)
Wariacje symfoniczne („Wśród nocnej ciszy”) improwizacja
Andante - Choir de voix humaines Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869), op. 122, nr 7
Choral III a-moll César Franck (1822-1890)
Fantazja Polska „Pasterka na Wawelu” Feliks Nowowiejski (1877-1946), op. 9 nr 1
Symfonia organowa Prélude („W żłobie leży”) Fugue Cantabile („Gdy śliczna Panna”) Scherzo („Jezusa narodzonego”) Final („Przybieżeli do Betlejem”) improwizacja
ORGANY
Niedawno poświęcony instrument jest największym w diecezji Kosza-lińsko-Kołobrzeskiej. Jego główny trzon stanowią organy zakupione z kościoła św. Marcina we Fryburgu Bryzgowijskim oraz elementy poprzed-niego instrumentu pocho-dzącego z warsztatu Wło-dzimierza Truszczyń-skiego z tutejszego ko-ścioła. Prace związane z re-montem instrumentu, przystosowaniem go do warunków akustycznych słupskiej świątyni – ukoń-czone w grudniu 2019 r. – pod kierunkiem prof. Bogdana Narlocha pro-wadziła firma p. Jerzego Kukli z Lublina.
Manual I
16. Principal 16’
17. Principal 8’
18. Gemshorn 8’
19. Gedackt 8’
20. Gambe 8’
21. Octave 4’
22. Rohrflote 4’
23. Quinte 2 2/3’
24. Speroctave 2’
25.Terz 1 3/5’
26. Mixtur 5x
27. Bombarde 16’
28. Trompete 8’
76. II-I
77. III-I
60. Super I
61. Sub I
62. Super II-I
63. Sub II-I
64. Super III-I
65. Sub III-I
Manual II
47. Quintaton 16’
48. Principal 8’
49. Rohrflote 8’
50. Salicional 8’
51. Geigen Principal 4’
52. Flote 4’
53. Quintflote 2 2/3’
54. Flautino 2’
55. Terz 1 3.5’
56. Mixtur 2-3x
57. Krummhorn 8’
58. xx
59. Tremolo
78. III-II
66. Super II
67. Sub II
68. Super III-II
69. Sub III-II
Manual III
30. Lieblich Gedackt 16’
31. Diapason 8’
32. Konzertflote 8’
33. Viola 8’
34. Vox coelestis 8’
35. Praestant 4’
36. Traversflote 4’
37. Gemshorn 4’
38. Nasard 2 2/3’
39. Octavin 2’
40. Terzflote 1 3/5’
41. Echo Mixtur 3-4x
42. Dulcian 16’
43. Trompette harm 8’
44. Oboe 8’
45. xx
46. Tremolo
70. Super III
71. Sub III
Pedal
1. Untersatz 32’
2. Principalbas 16’
3. Subbas 16’
4. Kontrabas 16’
5. Echobas 16’
6. Octavbas 8’
7. Gedacktbas 8’
8. Octave 4’
9. Flotenbas 4’
10. Flote 2’
11. Ocarine 1’
12. Gros Sesq 2x
13. Kontrafagott 32’
14. Posaune 16’
15. Trompete 8’
79. I-Pedal
80. II-Pedal
81. III-Pedal
72. Super Pedal
73. Super III-Pedal
74. Super II-Pedal
75. Super I-Pedal

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk