Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

w miesiącu lipcu 2018r.

 

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

 

Parafialna - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

 

Róża I - Za zmarłych kapłanów, parafian, zmarłych członków Żywego Różańca i ich rodzin,aby ich trudy życia ziemskiego nagrodził Pan łaską nieba.

 

Róża II - Za chorych, cierpiących i samotnych aby doświadczyli w swoim życiu, jak najwięcej życzliwości i dobra od drugiego człowieka.

 

Róża III - Za Ojczyznę i nasze miasto, abyśmy nie zatracili wiary naszych ojców i tworzyli wspólnotę Miłości i Pokoju a rządzących by Pan obdarzył mądrością.

 

Róża IV - O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ks. Piotra i Księży naszej parafii.

 

Róża V - O ożywienie życia religijnego i sakramentalnego w naszych rodzinach oraz o powołanie nowych członków do wspólnoty różańcowej.

 

Róża VI - Za kierowców; o zachowanie bezpieczeństwa na drogach i poczucie odpowiedzialności za życie własne i innych uczestników ruchu.

 

Róża VII - O sprzyjająca pogodę dla rolników i działkowiczów, aby ich praca i rośliny przez nich uprawiane przyniosły obfite plony.

 

Róża VIII - O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w naszym mieście.

 

Róża IX - Za czcicieli Matki Bożej i za wszystkie osoby, które podjęły trud pielgrzymowania do Sanktuariów w miesiącu lipcu.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA – lipiec 2018 Ewangelizacyjna:- Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna:- Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża I-Za zmarłych kapłanów, parafian, zmarłych członków Żywego Różańca i ich rodzin,aby ich trudy życia ziemskiego nagrodził Pan łaską nieba.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża II -Za chorych, cierpiących i samotnych aby doświadczyli w swoim życiu, jak najwięcej życzliwości i dobra od drugiego człowieka.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: -O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża III - Za Ojczyznę i nasze miasto, abyśmy nie zatracili wiary naszych ojców i tworzyli wspólnotę Miłości i Pokoju a rządzących by Pan obdarzył mądrością.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: -O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża IV - O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Księży naszej parafii.

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża V - O ożywienie życia religijnego i sakramentalnego w naszych rodzinach oraz o powołanie nowych członków do wspólnoty różańcowej.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża VI -Za kierowców; o zachowanie bezpieczeństwa na drogach i poczucie odpowiedzialności za życie własne i innych uczestników ruchu.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża VII - O sprzyjająca pogodę dla rolników i działkowiczów, aby ich praca i rośliny przez nich uprawiane przyniosły obfite plony.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża VIII -O nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w naszym mieście.

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - lipiec 2018r.

Ewangelizacyjna: - Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagan i pokrzepieni przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Diecezjalna: - Aby dzieci, młodzież i dorośli przeżywający rekolekcje wakacyjne w naszej diecezji wzrastali w świętości i byli świadkami wiary w swoich środowiskach.

Parafialna: - O bezpieczeństwo dla przebywających na urlopach i wakacjach, i aby czas odpoczynku był dla nich okazją do pogłębienia życia religijnego.

Róża IX - Za czcicieli Matki Bożej i za wszystkie osoby, które podjęły trud pielgrzymowania do Sanktuariów w miesiącu lipcu.

 

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk