Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Intencje

INTENCJE  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA

w miesiącu lipcu 2021r.

 

Ogólna: -    Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, ekonomicznych                      i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji architektami dialogu                         i przyjaźni.

Diecezjalna: - O zdrowie duszy i ciała dla dotkniętych w jakikolwiek sposób                           epidemią.

Parafialna: - Za użytkowników dróg publicznych, o zachowanie bezpieczeństwa                     i poczucie odpowiedzialności za życie własne i innych uczestników                              ruchu.

 

Róża I         Za przyczyną sługi Bożej Pauliny Jaricot o rozwój modlitwy                                  różańcowej w rodzinach naszej parafii i powołanie nowych członków                    do naszej wspólnoty Żywego Różańca.

 

Róża II        O świętość i ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci                           i w intencji matek w błogosławionym stanie.   

 

Róża III       O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla służby liturgicznej,                    członków wspólnot i stowarzyszeń katolickich, darczyńców                                      i wszystkich osób biorących czynny udział w życiu parafii.

 

Róża IV      O pełnię darów Ducha Świętego dla księdza Proboszcza i księży                           pracujących w naszej parafii, aby wierni powołaniu razem z Maryją                        z ufnością podążali za Jezusem Chrystusem i o wszelkie łaski dla                         księdza Jana.

 

Róża V       Za przebywających na wakacjach a szczególnie za dzieci i młodzież            aby czas wypoczynku był dla nich bezpieczny, i pamiętali „że nie ma              wakacji bez Boga”.

 

Róża VI      Za chorych, cierpiących i samotnych, aby doświadczyli życzliwości                              i dobra od drugiego człowieka.

 

Róża VII     Za zmarłych kapłanów, parafian, członków Żywego Różańca i ich                          rodzin, za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę wiecznego Pokoju                           w Niebie.

 

Róża VIII    Za Papieża Franciszka i za Biskupów naszej Diecezji, i powołanych                             do stanu kapłańskiego, misyjnego i konsekrowanego o mocną wiarę,            czystość serc, wytrwałość i wszelkie łaski dla alumnów Seminarium                              Koszalińskiego.

 

Róża IX      Za Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii                                         i o beatyfikację sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                   

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk