Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Intencje

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża I - Za chorych, cierpiących i wszystkich potrzebujących pomocy aby zapewniono im możliwość przyjęcia sakramentów EUCHARYSTII i NAMASZCZENIA CHORYCH.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża II - O Pokój na świecie i aby relacje między narodami polsko - żydowskim przeniknął Duch Święty i zwyciężyła prawda.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża III - Za zmarłych księży, parafian, członków Żywego Różańca i zmarłych z ich rodzin o radość życia wiecznego w niebie.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA -sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna - O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża IV - Za Kapłanów spowiadających i rekolekcjonistów głoszących Słowo Boże w okresie Wielkiego Postu, aby umocnieni łaską Bożą poruszali ludzkie serca.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża V - Za Ojczyzną i nasze miasto, aby rządzących Duch Święty obdarzył mądrością, aby w pracy kierowali się prawdą i dobrem narodu.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża VI - O przystąpienie do sakramentu pojednania i owocne przeżycie rekolekcji wielkopostnych przez dzieci i młodzież, jako najlepsze przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża VII - O świętość i ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA - sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża VIII - O dobre i owocne przeżycie Wielkiego Postu i prawdziwą radość Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przez członków Żywego Różańca i całą wspólnotę parafialną.

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA -sierpień 2018r.

Ewagelizacyjna: -Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Parafialna:- O jak największe owoce Wielkiego Postu i głębokie przeżycie Triduum Pachalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Róża IX - Za wszystkich ojców i młodzież męską aby św. Józef był dla nich wzorem dobrze wypełnionego powołania.

 

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk