Parafia Rzymskokatolicka
p.w. NMP Królowej Różańca Świętego
w Słupsku
ul. Dominikańska 1
76-200 Słupsk
tel. 59 842 46 75
Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku

Intencje

 

 

 

INTENCJE      ŻYWEGO      RÓŻAŃCA

w miesiącu wrześniu 2019r.

 

Ogólna:      – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by                                      niesprawiedliwość, która przenika świat,nie miała ostatniego słowa.       

 

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej                            w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

 

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami                          w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi                           wartości chrześcijańsko – narodowe. 

 

 

Róża I         O ożywienie życia religijnego i sakramentalnego w naszej parafii                                    i o powołanie nowych członków do wspólnoty różańcowej.

 

Róża II        Za chorych, cierpiących i wszystkich potrzebujących pomocy, aby                                     zapewniono im lekarstwa i zadbano o przyjęcie sakramentu EUCHARYSTII               i NAMASZCZENIA CHORYCH.

 

Róża III       W intencji osób należących do wspólnot, stowarzyszeń i grup w naszej                       parafii, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodzin.

 

Róża IV      W intencji wynagradzającej Jezusowi Eucharystycznemu za zniewagi                        świętokradztwa i profanacje Jego Przenajświętszego Ciała i Najdroższej                        Krwi, i wizerunku Najświętszej Maryi Panny.

 

Róża V       O święte i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego                              w Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

 

Róża VI      Za Ojczyznę i nasze miasto, abyśmy nie zatracili wiary naszych ojców                        i tworzyli wspólnotę Miłości i Pokoju, a rządzących by Pan obdarzył                                        mądrością.

 

Róża VII     O świętość i ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i w intencji                   matek w stanie błogosławionym.

 

Róża VIII    O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla biskupów, kapłanów                        i osoby konsekrowane oraz diakonów i alumnów Diecezji Koszalińsko-                          Kołobrzeskiej

 

Róża IX      Za zmarłych księży, parafian, zmarłych członków Żywego Różańca                                       i ich rodzin, za śp. Józefa Krzeszczyka -Róża 9 i śp. Teresę Chachuła-                      Róża 4, aby ich trudy życia ziemskiego nagrodził Pan łaską nieba.

 

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.          Róża I

p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - O ożywienie życia religijnego i sakramentalnego w naszej parafii i o powołanie nowych członków do wspólnoty różańcowej.

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża II

p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami        w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi     wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - Za chorych, cierpiących i wszystkich potrzebujących pomocy, aby        zapewniono im lekarstwa i zadbano o przyjęcie sakramentu EUCHARYSTII i NAMASZCZENIA CHORYCH.

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża III

p. w. Matki Bożej Częstochowskiej

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami        w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi       wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - W intencji osób należących do wspólnot, stowarzyszeń i grup w naszej parafii, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nich i ich rodzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża IV

p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej           w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami

w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi   wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - W intencji wynagradzającej Jezusowi Eucharystycznemu za zniewagi świętokradztwa i profanacje Jego Przenajświętszego Ciała i Najdroższej Krwi,                  i wizerunku Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża V

p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami        w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - O święte i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża VI

p. w. Matki Bożej Ostrobramskiej

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami        w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: -Za Ojczyznę i nasze miasto, abyśmy nie zatracili wiary naszych ojców i tworzyli wspólnotę Miłości i Pokoju, a rządzących by Pan obdarzył mądrością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INENCJE   ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża VII

p. w. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami        w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - O świętość i ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i w intencji matek w stanie błogosławionym.

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża VIII

p. w. Świętego Dominika

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami        w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla biskupów, kapłanów               i osoby konsekrowane oraz diakonów i alumnów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

 

 

 

INTENCJE ŻYWEGO  RÓŻAŃCA w miesiącu wrześniu 2019r.                    Róża IX

p. w. Świętego Józefa

Ogólna: – Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Diecezjalna: - Aby Pan pozwolił wielu diecezjanom doświadczyć odnowy duchowej        w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Skrzatuskiej.

Parafialna: - Aby dzieci i młodzież z naszej parafii, z nauczycielami i katechetami w nowym roku szkolnym umiały otworzyć się na stawiane przed nimi wartości chrześcijańsko – narodowe. 

Róża: - Za zmarłych księży, parafian, zmarłych członków Żywego Różańca i ich rodzin, za śp. Józefa Krzeszczyka-Róża 9 i śp. Teresę Chachuła-Róża 4, aby ich trudy życia ziemskiego nagrodził Pan łaską nieba.

 

 

 

 

 

Copyright © Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
Wykonanie: strony internetowe słupsk